Aktuelt

Indskrivning til skoleåret 2018/2019

Indskrivningen til børnehaveklasse til skoleåret 2018/2019 foregår i uge 46-47-48 ved digital tilmelding via kommunens hjemmeside


                            www.hedensted.dk/skolestart


Forældre til de kommende børnehaveklasseelever, vil i uge 45-46 modtage indskrivningsmateriale fra distriktsskolerne.


Fredag den 1. december 2017 er sidste frist for tilmelding til skole.


Børn indskrives i børnehaveklasse i det år, hvor de fylder 6 år.


Nærmere oplysninger om valg af anden skole end distriktsskolen, udsættelse eller tid-lig optagelse, befordringsregler mm., se kommunens hjemmeside www.hedensted.dk eller kontakt skolen eller Læring på tlf. 79 75 50 00.


Med venlig hilsen


Læring – Læring i skolen
Hedensted Kommune