På Uldum Skole lægger vi stor vægt på et tæt og involverende forældresamarbejde, der kan understøtte barnets læring og trivsel i skolen. Samarbejdet mellem skole og hjem tilpasses elevernes forskellige behov.

Ansvaret for et godt og konstruktivt samarbejde mellem skole og hjem er fælles for forældre, barn, pædagoger, lærere og andet personale.
Det er ikke mindst vigtigt, at alle parter i samarbejdet respekterer hinandens forskellige roller og taler med respekt til og om andre.

I det daglige foregår en stor del af kommunikationen mellem skole og hjem via Skoleintra. Derudover afholdes forældresamtaler og forældremøder i løbet af skoleåret. Har man som forældre behov for en personlig samtale med klasselæreren i løbet af skoleåret, kan dette aftales via skoleintra.