Principper for Uldum Skole

Principper for Uldum skole

Princip for Trivsel på Uldum skole

 

Undervisningen organisering:

Princip for udarbejdesle af timefordelingsplan

Princip for holddannelse

Princip for specialpædagogisk undervisning

Princip for dansk som 2. sprog

Overgang fra Uldum til Lindved skole:

Samarbejdsaftale mellem Uldum og Lindved skole

Princip for klassedannelsen

Princip for parskoleskamarbejdet mellem Uldum og Lindved skole

Samarbejdet mellem skole og hjem:

Princip for skole-hjemsamarbejdet

Princip for kommunikation mellem skole og hjem

Princip for forældresamtaler

Princip for forældremøder

Princip for skolebestyrelsens kontaktforældreordning

Princip for skolebestyrelses repræsentantens opgaver i forbindelse med klasse-forældremøder

Princip for skolebestyrelsens repræsentanter i klasserne

Princip for aktiviteter og orientering for børn og forældre før opstarten i 0. klasse

Princip for forsikring og forebyggelse ved Uldum skole

Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen:

Princip for elevplaner

Princip for den løbende evaluering

Arbejdets fordeling blandt lærerne:

Princip for fagfordeling/teamdannelse

Princip for skemalægning

Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.:

Princip for ekskursioner og hytteture

Princip for sponsormidlers anvendelse på Uldum Skole

Princip for klasseopsparing

Princip for elevrådet

Princip for lån af skolens lokaler til klassearrangementer

Vilkår for lån af lokaler på skoler og institutioner i Hedensted Kommune

Skolefritidsordningens virksomhed:

Princip for institutionens legeplads