Åben rådgivning

Tidlig Tværfaglig Rådgivning (TTR) er en åben rådgivning i Hedensted Kommune, som består af 4 teams. Hvert team har en psykolog, en sundhedsplejerske og en socialrådgiver tilknyttet.
På Uldum Skole består teamet af psykolog Anja Rasser, sundhedsplejerske Dorte Buhl og Social Rådgiver Lotte Sehested.

Rådgivningstilbuddet omfatter børn og unge i alderen 0-17 år og kan benyttes af forældre/bedsteforældre, barnet selv, naboen, fagpersoner med kontakt til børn og mange andre. Du behøver ikke oplyse dit navn, men kan vælge at være anonym.


Teamets træffetid på Uldum Skole:
3. onsdag i måneden fra kl.13-15 på skolelederens kontor

Teamet træffes desuden 1. onsdag i måneden kl. 8-10 i børnehaven Børnekæret.

Tilbuddet er lukket i skoleferier.

Det er muligt at bestille tid, men ikke nødvendigt.


Kontakt

teamUldum@hedensted.dk 

Læs mere om rådgivningens hjemmeside.