Bevægelse, leg og kultur i Uldum

Projektgruppen bag 'Bevægelse, leg og kultur i Uldum' arbejder på at etablere aktivitetsrum i Uldum til glæde for alle aldersgrupper.

Blandt de idéer, gruppen arbejder på at realisere, er parkour- og multibane samt træningsredskaber på et areal ved skolen, udendørs instrumenter ved kirken, sikker adgang til åen i form af platform e.lign. for skole-, børnehave- og dagplejebørn, panna boldbane ved hallen.

Læs mere på projektets hjemmeside  

Følg med på projektets Facebook-gruppe