Skolepsykolog

Lærere og pædagoger på Uldum Skole indgår i et samarbejde med skolepsykolog Astrid Bach.

Astrid Bach er en del af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), der er en afdeling i Hedensted kommunes afdeling for Læring i Skolen. Ud over psykologer er der i rådgivningen ansat tale/hørekonsulenter, fysioterapeuter, læsekonsulent og et korps af specialpædagoger kaldet TIP-teamet.
PPR rådgiver og vejleder skoler, dagtilbud og forældre med henblik på at understøtte udvikling og læring hos børn og unge (0-18 år). Det kan eksempelvis dreje sig om børn og unge, der er i vanskeligheder med hensyn til indlæring, trivsel, adfærd, tale/sprog, hørelse, motorik eller læsning.

Kontakt
Tlf. 30 89 06 33
astrid.bach@hedensted.dk

Yderligere oplysninger
PPR’s sekretariat
Løsningvej 30
8722 Hedensted

Tlf. 79 75 55 06 eller 79 75 58 83 mandag-fredag i kl. 9-12.
ppr@hedensted.dk