Sundhedsplejerske

Alle skoler i Hedensted Kommune har tilknyttet en sundhedsplejerske, som kan kontaktes for råd og vejledning.

Skolesundhedsplejens tilbud omfatter:

•Indskolingsundersøgelse i børnehaveklassen
•Høreprøve i børnehaveklassen og 9. kl. samt ved behov
•Højde- og vægtmåling i børnehaveklassen, 2. 4. og 8. klasse samt ved behov
•Synsprøve i børnehaveklassen, 7. og 9. klasse samt ved behov
•Sundhedsfremmende samtaler i børnehaveklasse og 6.og 8 klasse
•Tilbud om pubertetsundervisning
•Udskolingsundersøgelse i 8. klasse
•Sundhedspædagogisk undervisning i andre emner på udvalgte klassetrin
•Årlige sundhedssamtaler med elever i specialklasser


Invitationer til samtale foregår via Forældreintra, som også bruges til den øvrige kommunikation mellem lærer, forældre, elever og sundhedsplejen.


Sundhedsplejerske på Uldum Skole

Kirstine Frandsen
Tlf. 51 18 26 80
kirstine.frandsen@hedensted.dk

Træffes på Uldum Skole 3. onsdag i måneden fra kl.13-15

Samtale og undersøgelser af elever foregår primært 2. og 4. onsdag fra kl.8- ca.12.