Vision for Uldum SFO

Vi vil skabe de bedste betingelser for at sikre børnenes dannelse, læring og udvikling.

Den opgave løses bedst i et samarbejde mellem lærere og pædagoger, hvor deres forskellige faglige kompetencer understøttes og bringes i spil for at nå målet.

Vi ser skoledagen som et samlet hele, hvor personalet bringer barnets læring og kompetencer i spil, så det enkelte barn bliver så dygtigt som muligt og udvikler sine faglige, kreative og sociale kompetencer gennem hele dagen.

Idéen er, at den udvikling, der skal ske med det enkelte barn, skal give det de mest optimale muligheder inden for den brede vifte af tilbud, som skole/SFO samlet set kan tilbyde.

For at sikre alle børn de bedste betingelser vil vi være innovative i opgaveløsningen og samarbejdet med de forskellige aktører omkring os. Vi skal ikke være bundet op på en traditionel tilgang til tingene.

Vi skal samarbejde med de lokale frivillige kræfter, som kan være med til at gøre en forskel i barnet/den unges liv.