Uldum Skole

Uldum Skole er en lille skole med ca. 20 ansatte og 163 elever fordelt på 0.-6. klasse. Til skolen er tilknyttet en skolefritidsordning.
Skolen har et tæt samarbejde med børnehaven Børnekæret , som er det dagtilbud, hvorfra de fleste 0. klasses elever kommer, og med Lindved Skole, hvor eleverne oftest fortsætter skolegangen efter 6. klasse.

Uldum Skoles placering i en landsby med aktive borgere, et rigt foreningsliv, Uldum Højskole og Uldum Mølle samt smuk natur med gode muligheder for friluftsaktiviteter præger skolelivet.
En del af skolens og SFO'ens aktiviteter foregår uden for skolen og i samarbejde med idrætsforening, spejdere og byens øvrige institutioner. Skolens leder er med i en lokal projektgruppe, der arbejder på at etablere aktivitetsrum i byen for alle aldre, og skolens 6. klasser underviser ældre i iPads på det lokale ældrecenter.

Skolen er delt op i indskoling (0.-3. klasse) og mellemtrin (4.-6. klasse). Indskolingen er kendetegnet ved tydelig struktur og genkendelige rutiner, mens selvstændighed og selvhjulpenhed er i fokus i arbejdet med eleverne på mellemtrinnet.

Vi har mange aktiviteter på tværs af aldersgrupperne og forsøger at fremme venskaber og fællesskab mellem børnene på tværs af alder og klasser. Vi opfordrer også forældre til at inddrage hinanden og hinandens børn i aktiviteter på og uden for skolen.

Vi lægger vægt på, at skabe sammenhæng og ro i elevernes skoledag, så de har de bedste betingelser for, at få udbytte af undervisningen. Hver morgen starter med 10 minutters fælles morgensamling og -sang, inden klasseundervisningen starter kl. 8.10. I løbet af dagen er der ingen klokke, der afgør, hvornår timerne stopper. Det betyder, at eleverne har ro til, at gøre tingene færdige, og giver mindre uro i frikvartererne.