Indskrivning i Uldum Skole

Indskrivning til børnehaveklasse i skoleåret 2018/2019


Indskrivningen til børnehaveklasse til skoleåret 2018/2019 foregår i uge 46-47-48 ved digital tilmelding via kommunens hjemmeside www.hedensted.dk/skolestart.


Forældre til de kommende børnehaveklasseelever vil i uge 45 modtage indskrivningsmateriale fra distriktsskolerne.


Fredag d. 1. december 2017 er sidste frist for tilmelding til skole.


Børn indskrives i børnehaveklasse i det år, hvor de fylder 6 år.


Nærmere oplysninger om valg af anden skole end distriktsskolen, udsættelse eller tid-lig optagelse, befordringsregler mm., se kommunens hjemmeside www.hedensted.dk eller kontakt skolen eller Læring på tlf. 79 75 50 00.


Med venlig hilsen
Læring – Læring i skolen
Hedensted Kommune


Gå til indskrivningen på borger.dk.

Læs mere om skoletilmelding på Hedensted Kommunes hjemmeside.