Parskolesamarbejde med Lindved Skole

I løbet af 6. klasse skal eleverne på Uldum Skole tage stilling til, hvor de vil gå i skole i 7. klasse.

Der er frit skolevalg i Hedensted Kommune, men Uldum Skole indgår i et særligt parskolesamarbejde med Lindved Skole omkring overgangen fra en lille til en større skole. 

Samarbejdet skal sikre, at forældre og elever fra Uldum føler sig velkomne Lindved Skole, og at eleverne føler sig trygge ved at skulle begynde på skolen i 7. klasse.

Eleverne på de to skoler er sammen til fælles aktiviteter allerede fra indskolingen. Samarbejdet omkring disse er ikke formaliseret, mens brobygnings-aktiviteterne for mellemtrinnet er skrevet ind i en samarbejdsaftale mellem de to skoler.
For at lette overgangen afholdes blandt andet fælles arrangementer for skolernes 4., 5. og 6. klasser, så eleverne lærer hinanden at kende, inden de begynder i 7. klasse.
Vi lægger også vægt på at give forældrene grundig information om Lindved Skole og om skolens holdninger til undervisning og forældre-samarbejde.

Klasselærere og skolelederne på de to skoler samarbejder omkring dannelsen af de mest harmoniske klasser. Elever og forældre får mulighed for at ønske, hvilke andre elever man gerne vil gå sammen med i 7. klasse ved elevsamtalerne i foråret 6. klasse. Vi tager størst muligt hensyn til den enkelte elev. Men af praktiske og pædagogiske grunde er det ikke altid muligt at opfylde ønskerne.